Brennar Gore & Torri Smith

&a1&a2 vanligt starter step

3 4 contra body movement ( korsa över med höger fot på 3, tjejen korsar bakåt med höger fot) ( på 4 korsa över med vänster fot, tjejen korsar bakåt med vänster fot

&a5&a6 vanligt starter step

Tuck turn variation

på 4 händer det som är intressant, killens fyra placeras snett åt sidan med viktförflyttning och killen “sjunker ned” Tjejen går åt sidan på fyra tittar över höger axel och vänder sakta upp på fem och sex… Killen roterar vrider sig runt på 5&a6 och gör samtidigt ett handbyte bakom ryggen…till höger i höger…

Whip variation

på 1&a2 inledd en reverse whip med en “loop över tjejens huvud”, tjej har endast vridit sig 90 ¤ på 2:an…

på 3&a4 killen slidar höger hand ifrån bakom tjejens huvud till under hennes vänstra skulderblad… och tar tag vä i vä och ger en “loop”/careess över sitt eget huvud.

avsluta med en vanlig whip på 5 6 7&a8, fast med två hands grepp på slutet.

Whip variation bakom ryggen

Killen går lite snett framåt på 2 och vrider sig 90¤ utåt ifrån “slotten”och byter samtidit till att samla båda tjejens häner i höger hand…(syfte: Att för hindra att tjejen färdas för långt bakom ryggen), tjejen passerar bakom ryggen på killen och kommer att få en vriding vid handbytet så att hon står bakom ryggen på 2(90¤ mot “slotten”)

På 3&a4 tjejen släpper killen högra hand med sin väster(höger i höger är fortfarane kvar.

Killen står kvar på plats, mölligen lutar man lite och tar upp vänster arm i en vid båge och placerar bakom tjejens rygg( för att kunna påbörja en rotation).

5&a6 Killen står kvar, påbörjar en rotation med vänster hand, samtidigt som han släpper höger hand… på &a6 “tracea” vänster hand på tjejens höger arm tills du får vä i hö grepp

7 8 “loopa” över vänster handen på tjejen högra axel samtidigt som du lutar henne vänster på 7 och höger på 8…killen gör samtidigt “leverage” d.v.s lutar åt motsatt håll… på &a8 tracea vänster handen på tjejens rygg och till vänster under arm samtidigt som du stabiliserar tjejen med höger hand på höger axel… avsluta med en “roll-out”/free-spin.